Paglahok ng mga magulang sa pag-aaral ng pre-school ng mga bata

Ang dakilang kaloob ng kalikasan ay ang pagpapatuloy ng lahi, ang pagkakatawang-tao ng sarili sa mga anak ng isa. Gusto ng lahat ng mga magulang na ang kanilang anak ay maging matalino, mahusay, at nagmamay-ari ng pinakamagandang katangian ng kanilang ama at ina.

Ang mga bata ay isang mahusay na halaga, ngunit mas mahalaga ay ang pag-aalaga ng bata. Ang isang halimbawa ng paggalang at edukasyon ay dapat na mga magulang na sumakop sa isa sa mga nangungunang lugar sa pagpapalaki ng kanilang anak.

Ang mga unang taon ng buhay

Sa edad na 1 hanggang 2 taon, ang mga bata ay nagiging mas malaya at kakaiba. Matututuhan nila ang tungkol sa mundo na may interes. Ang mga bata ay masigla at patuloy na umaandar. Ang gawain ng mga magulang ay upang tulungan silang maunawaan ang ilang mga sitwasyon, dahil ang pag-uugali ng mga sanggol sa edad na ito ay kadalasang nagbago. Kopya nila ang mga matatanda, subukang tumulong sa ilang uri ng araling-bahay, ngunit ginagawa nila ito awkwardly at napakabagal. Dapat hikayatin ng mga magulang ang bata sa gayong mga sitwasyon, ang pag-ibig sa trabaho ay may positibong epekto sa proseso ng karagdagang edukasyon ng sanggol.

Mula 2 hanggang 5

Ang bata ay lumalaki, ang kanyang karakter at gawi ay nagbabago. Ang mga bata ay may pagnanais na maging kapaki-pakinabang. Gusto nilang makipaglaro sa kanilang mga magulang sa bahay at sa kalye. Ang edukasyon sa edad na preschool ng pagkakaibigan ay nakakatulong sa katotohanan na ang mga bata ay magiliw sa kanilang mga kapantay sa preschool, maglaro at makipag-usap sa kanila, hindi nakapagpapagalit ng mga sitwasyon sa pagkakasalungatan.

Sa edukasyon sa preschool, kailangang bigyang-pansin ng mga magulang ang bata kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Iwasan ang madalas na paggamit ng salitang "hindi", interes sa bata sa pagsasagawa ng iba pang mga aksyon bilang kapalit para sa mga iminungkahi niya. Ang edukasyon ng mga preschooler ay isang komplikadong proseso, kaya ang mga magulang ay maaaring humingi ng tulong mula sa isang psychologist upang makuha ang mga kinakailangang konsultasyon.

Ang kapaligiran ng kabutihan

Sikaping kausapin ang iyong anak sa isang malambot, tahimik at tahimik na tinig. Kahit na isang sanggol na tila walang naiintindihan, tumugon sa tono ng mga matatanda. Huwag pahintulutan ang iyong sarili na itaas ang tono, kahit na ikaw ay lubhang kinakabahan o hindi nasisiyahan sa pag-uugali ng bata. Dapat matutuhan ng mga magulang ang kanilang anak na lalaki o anak na babae mula sa isang malabong salita na may edad na edad. Ang isang bata na lumaki sa isang kapaligiran ng kabaitan at kabaitan ay magiging mabait at mabait sa hinaharap.

Edukasyon ng sigasig

Dahil sa kanilang aktibidad, ang mga preschooler ay tulad ng mga ants, na patuloy na abala sa ilang uri ng kanilang sariling negosyo at palaging nagsisikap. Masama kung gusto ng mga magulang na gawin ang lahat para sa bata, na nagsasabi na magkakaroon siya ng oras upang magtrabaho para sa kanyang buhay. Ang ganitong bata ay madaling maging tamad, at nasa edad na ng paaralan ay maiiwasan ang paggawa ng mga errands sa paaralan at sa bahay. Ang bata ay naghahangad sa kalayaan. Bigyan siya ng pagkakataon na i-button up ang kanyang sarili, damit, at mangolekta ng kanyang mga bagay. Huwag alisin ang kanyang inisyatiba. Payagan na gawin ang magagawa para sa kanya sa iyo. Ang sistematikong kalikasan ng prosesong ito ay ang garantiya na ang bata ay lalago nang masipag.

Halaga ng personal na oras

Ang pagpapalaki ng preschooler ay dapat din batay sa pagtuturo sa anak o anak na lalaki upang maayos na ilaan at pahalagahan ang oras, upang mahigpit na sundin ang pang-araw-araw na gawain, na, kung sinusunod araw-araw, ay maaaring maabot ang automaticity. Ang kadahilanan na ito ay magiging kapaki-pakinabang kapag ang bata ay pumasok sa paaralan.

Tiwala

Ang edukasyon ng isang bata sa preschool ay dapat batay sa kapwa tiwala ng mga magulang at ng bata. Kinakailangang isulong ang bata upang siya ay palaging makakabahagi sa kanyang ama at ina sa kanyang kalungkutan o kagalakan.

Huwag subukan na bulag mapabusog ang lahat ng mga kahilingan ng sanggol at tumatakbo errands. Ito ang dahilan kung bakit ang tinatawag na "sakit" - pagkamakasarili, pagpapahirap sa sarili, na sa kabataan at kabataan ay kinakailangang makakaapekto sa relasyon sa mga kaibigan at malapit na tao.

Ang mga magulang ay hindi dapat itulak ang bata palayo sa kanya nang labis na kalubhaan at huwag takutin siya. Sa hinaharap, maaari itong lumikha ng isang kalaliman sa pagitan nila. Huwag kailanman ay walang malasakit sa negosyo ng bata.

Ang pangunahing gawain ng mga magulang ay ang pagpapalaki at paghahanda ng bata para sa malayang pamumuhay. Ang mga magulang ay dapat na modelo at modelo para sa kanilang anak.

Ang gawain ng mga magulang ay upang ilagay ang pinakamahusay sa kaluluwa ng bata at pagkatapos ay ang kanilang katandaan ay magiging masaya!