Ang iyong patron saint sa petsa ng kapanganakan

Maraming mga relihiyon sa buong mundo ang may malaking kahalagahan sa petsa ng kapanganakan, sapagkat ito ang araw na nakakaapekto sa hinaharap na tadhana ng tao at tumutukoy sa kanyang makalangit na patron. Ang bawat isa na pumaparito sa mundong ito sa oras ng Pagbibinyag ay binigyan ng isang Guardian Angel na kasama niya sa buhay, pinoprotektahan siya mula sa mga kasawian at ginagabayan siya sa totoong landas. Ang imahe ng makalangit na patron ay ang tagapamagitan ng icon, na dapat na direksiyon sa panalangin para sa tulong at suporta. Ang icon na ito ay may isang mahusay na kapangyarihan, maaari itong maakit ang kaligayahan, pag-ibig at kasaganaan, at din protektahan ka mula sa mga problema at adversities.

Ipinanganak sa pagitan ng Disyembre 22 at Enero 21

Ang iyong tagapamagitan ay ang icon ng Ina ng Diyos "Sovereign". Ang malakas na dambana na ito ay paulit-ulit na nakatulong sa mga mananampalataya na makayanan ang mga suliranin at lumikha ng maraming himala, ang kaluwalhatiang iyon ay naipapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Bago ang simbolong ito ay nagdarasal para sa kalusugan ng pamilya at mga kaibigan, para sa kaligtasan mula sa mga invasiyon at digmaan, para sa napipintong paghahanap ng pagmamahal at kapayapaan ng isip. Humingi din sila ng tulong sa mga pinansiyal at mahigpit na usapin. Ang iyong makalangit na patron ay St. Seraphim ng Sarov.

Ipinanganak sa pagitan ng Enero 22 at Pebrero 21

Ang iyong tagapagtanggol at katulong ay ang icon ng Ina ng Diyos "Vladimirskaya". Ito ang isa sa mga pinaka pinarangalan sa mga larawan ng Virgin ng Russia, na kilala sa mahimalang kapangyarihan nito. Ang icon ay nakapagpapagaling sa mga sakit sa katawan at espirituwal, nagtataguyod ng isang malakas na masayang kasal, pinatnubayan ang totoong paraan, nagbibigay ng lakas sa mahihirap na panahon ng buhay. Paulit-ulit na iniligtas ang mga lupain ng Russia mula sa pagsalakay ng mga kaaway. At ang iyong makalangit na mga tagapamagitan ay ang mga banal na ascetics Athanasius at Cyril.

Ipinanganak sa pagitan ng Pebrero 22 at Marso 21

Ang iyong patroness ay ang icon ng Iberian Ina ng Diyos ("Ang Goalkeeper"). Pinoprotektahan nito ang tirahan mula sa mga masasamang tao, sunog, baha at pagnanakaw, nagpapagaan ng paghihirap sa pisikal at mental, pinapaboran ang paglutas ng mga problema sa pananalapi. Ang iyong mga tagapagtanggol sa kalangitan ay sina Saint Alexius at Milentius ng Antioch.

Ipinanganak sa pagitan ng Marso 22 at Abril 21

Humingi ng proteksyon at pamamagitan sa pamamagitan ng imahe ng Kazan Mother of God. Ang icon na ito ay dapat sa anumang bahay, dahil ito ay isang makapangyarihang anting-anting para sa kaligayahan ng pamilya. Ang imaheng ito na gumagawa ng himala ay inilalagay sa isang higaan, at pinagpala rin sila ng mga bagong kasal para sa isang mahaba at masayang buhay. Napakaganda kung ang kasal ay kasabay ng araw ng pagsamba sa icon na ito. At ang iyong Saint Guardian Saint ay St. George the Confessor.

Ipinanganak sa pagitan ng Abril 22 at Mayo 21

Address sa panalangin sa icon ng Ina ng Diyos "Sporuchnitsa makasalanan". Naglilingkod siya bilang tagagarantiya sa pagitan ng mga naghihirap na parokyano at ng Panginoong Jesucristo at binabanggit ang walang hanggan na pag-ibig ng Theotokos sa makasalanang lahi ng tao. Makatutulong ang larawang ito sa pagsasama sa banal na pananampalataya, pagtagumpayan ang espirituwal na kawalang-pag-asa at pisikal na karamdaman, protektahan ang paggawa ng mga di-nakikitang gawain. Ang iyong makalangit na patron ay ang banal na apostol na si Juan na Evangelist.

Ipinanganak sa pagitan ng Mayo 22 at Hunyo 21

Mayroon kang kasindami ng dalawang mga icon ng pamamagitan - ang imahe ng Birhen "Ang Pagpapatupad ng mga Patay" at "Pagsunog ng Bush". Manalangin sa kanila tungkol sa kalusugan ng pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga bata, tungkol sa pagkuha ng mga addiction, makasalanang mga saloobin at mga tuksong diyos. Ang iyong tagasubaybay sa langit ay si Saint Alexius ng Moscow.

Ipinanganak sa pagitan ng Hunyo 22 at Hulyo 21

Ang iyong tagapamagitan at katulong ay ang icon ng Ina ng Diyos "Joy ng Lahat na kalungkutan". Nagbibigay ang imaheng ito ng intercession at tulong sa pang-araw-araw na gawain, sinusuportahan sa mahihirap na sandali ng pagdadalamhati, pagkakasakit at kahinaan, tumutulong sa paghihirap at sa mga may-hindi. Ang iyong makalangit na tagapamagitan ay si Saint Cyril.

Ipinanganak sa pagitan ng Hulyo 22 at Agosto 21

Pinoprotektahan ka ng icon na "Proteksyon ng Banal na Birhen." Ang isa sa mga pinaka pinasimang larawan ng Ina ng Diyos sa Russia, na makapagtatanggol mula sa mga sakit at mga kahinaan, pinapaboran ang pagkuha ng pagmamahal at kaligayahan sa pamilya, nagpapagaling mula sa mga sakit sa katawan at espirituwal, nagpapagaan ng hindi karapat-dapat na mga kaisipan at gawa. Ang iyong mga tagapagtanggol sa kalangitan ay mga Banal na si Nikolai na Makasalanan at si Ilya na Propeta.

Ipinanganak sa pagitan ng Agosto 22 at Setyembre 21

Ang iyong katulong at tagapagtanggol ay ang icon ng Ina ng Diyos na "Mapagmahal." I-save ito sa bahay mula sa apoy at likas na sakuna, papagbawahin ang mga karamdaman sa katawan at emosyonal na mga karanasan, itaboy ang madilim na makasalanang mga kaisipan, magbigay ng pag-asa at pananampalataya, palakasin ang lakas ng espiritu. Ang iyong mga patrons sa langit ay sina Saint Alexander, John at Paul.


Ipinanganak sa pagitan ng Setyembre 22 at Oktubre 21

Ang iyong mga parokyano at mga parokyano ang icon ng Pochaev's Mother of God at ang imahe ng "Exaltation of the Cross of the Lord." Ang ilan sa mga pinaka-revered mapaghimala Orthodox shrines, makatulong sa pagalingin malubhang sakit, paginhawahin kawalan ng katabaan, save mula sa betrayal, inggit at pagkakanulo, ipagkaloob kapayapaan at kasaganaan sa pamilya, protektahan ang tirahan mula sa mga magnanakaw at masasamang tao. Ang iyong Tagapag-alaga na Anghel at ang langit na katulong ay si Saint Sergius ng Radonezh.

Ipinanganak sa pagitan ng Oktubre 22 at Nobyembre 21

Ikaw ay protektado ng icon ng Ina ng Diyos "Skoroposlushnitsa" - isa sa mga pinakalumang kabilang sa Orthodox shrines. Tumutulong sa isang mabilis at matagumpay na paghahatid, ay maaaring maprotektahan ang bata mula sa mga sakit at aksidente, nagbibigay ng espirituwal na pananaw at kalinawan ng mga kaisipan, mga gabay sa totoong paraan at nag-udyok sa tamang desisyon sa mahihirap na sitwasyon sa buhay. Ang iyong langit tagapagtanggol ay ang banal na apostol Pablo.


Ipinanganak sa pagitan ng Nobyembre 22 at Disyembre 21

Humingi ng intercession sa mga icon ng Ina ng Diyos "Tikhvinskaya" at "Mag-sign". Ang mga mapaghimalang mga imahen ay nakapagpapaginhawa sa kawalan ng katabaan at walang sakit na mga karamdaman, at pinadali din ang kurso ng pagbubuntis at ang proseso ng panganganak. Tinutulungan nila ang pagtatag ng mga relasyon sa pamilya, protektahan ang tahanan mula sa mga magnanakaw at mga kriminal, protektahan laban sa tsismis, mga intriga at mga intriga ng mga nag-aalipusta. Ang iyong makalangit na patrona ay Saint Barbara.

Mahalagang tandaan na ang mapaghimala na kapangyarihan ng mga icon ay direktang nakasalalay sa hindi matinag na pananampalataya ng pagdarasal, katapatan at kadalisayan ng kanyang mga kaisipan na itinuro sa Panginoon.